Kotisivu Terveys Mitä tehdä kun lapsi sanoo haluavansa kuolla?

Mitä tehdä kun lapsi sanoo haluavansa kuolla?

by helsinkipost.com
0 kommentti
Mitä tehdä kun lapsi sanoo haluavansa kuolla

Kun lapsi sanoo haluavansa kuolla, tilanne on erittäin huolestuttava ja vaatii välitöntä huomiota ja toimia. Suomessa tilastojen mukaan lasten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet hälyttävästi, mikä korostaa, että tällaisiin ongelmiin on puututtava pikaisesti. Itsemurha-ajatusten tai -toiveiden ilmaisuja ei saa koskaan sivuuttaa tai jättää huomiotta. Sen sijaan niihin on suhtauduttava vakavasti ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Sen ymmärtäminen, mitä tehdä kun lapsi sanoo haluavansa kuolla, on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan tarjota tarvittavaa tukea ja toimia, jotka auttavat lasta selviytymään tehokkaasti kamppailustaan.

1. Ota lapsi vakavasti

Lapsen ottaminen vakavasti, kun hän ilmaisee haluavansa kuolla, on ensiarvoisen tärkeää hänen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa varmistamiseksi. Hänen tunteidensa tunnustaminen ja validointi osoittaa, että olet tukemassa häntä hänen kamppailujen aikana. Kuuntelemalla tarkkaavaisesti ja osoittamalla empatiaa voit antaa lapselle vahvistuksen ja ymmärryksen tunteen, mikä auttaa häntä tuntemaan itsensä kuulluksi ja vähemmän yksinäiseksi hädässään. On ratkaisevan tärkeää olla torjumatta tai vähättelemättä heidän tunteitaan, sillä se voi pahentaa heidän toivottomuuttaan ja eristyneisyyttään. Tarjoa sen sijaan vakuutusta siitä, että tunteista puhuminen on ok, ja rohkaise avoimeen kommunikointiin. Lapsen tunteiden ottaminen vakavasti ja myötätuntoisen tuen tarjoaminen luovat pohjan tehokkaalle puuttumiselle ja paranemiselle.

2. Rakkauden ja tuen varmistaminen

Rakkauden ja tuen varmistaminen on ratkaisevan tärkeää, kun lapsi ilmaisee tunteita siitä, että hän haluaa kuolla. Avoimen ja myötätuntoisen keskustelun käyminen osoittaa lapselle, että häntä arvostetaan ja että hänestä välitetään, mikä edistää turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta. Joitakin tapoja ilmaista rakkautta ja tukea ovat mm:

● Vakuuta lapselle, ettei hän ole yksin ja että olet auttamassa häntä haasteiden läpi.

● Vahvista hänen tunteensa ja kerro hänelle, että on ok tuntea niin kuin hän tuntee.

● Tarjoa rohkaisua ja muistuta heitä heidän vahvuuksistaan ja myönteisistä ominaisuuksistaan.

● Ilmaise ehdoton rakkautesi ja sitoutumiseen heidän hyvinvointiinsa ja painota, että tuet heitä kaikesta huolimatta.

● Rohkaise heitä hakemaan apua ja vakuuttaa heille, että tuen pyytäminen on merkki vahvuudesta.

● Muistuta heitä siitä, että on toivoa ja että asiat voivat parantua ajan ja tuen myötä.

Välittämällä rakkautta, tukea ja rohkaisua annat lapselle lohtua ja varmuutta vaikeina aikoina.

3. Ammatillisen avun hakeminen

Ammattilaisen avun hakeminen lapselle, joka ilmaisee haluavansa kuolla, on tärkeää, jotta varmistetaan, että hän saa asianmukaista tukea ja toimenpiteitä. Tässä kerrotaan, miten ja mistä voit hakea ammattiapua:

● Ota yhteyttä lastenlääkäriin tai perhe lääkäriin keskustellakseen lapsen mielenterveysongelmista ja saadaksesi suosituksia mielenterveysalan ammattilaisille.

● Ota yhteyttä lasten ja nuorten mielenterveyteen erikoistuneeseen laillistettiin terapeuttiin, psykologiin tai psykiatriin.

● Ota yhteyttä mielenterveyden vihje linjoihin tai kriisipalveluihin välitöntä tukea ja ohjausta varten.

● Tutustu mielenterveysklinikoihin tai kunnallisiin mielenterveyskeskuksiin, jotka tarjoavat lasten tarpeisiin räätälöityjä palveluja.

● Hyödynnä verkkolähteitä ja -hakemistoja löytääksesi hyvämaineisia mielenterveysalan ammattilaisia ja palveluja alueeltasi.

● Harkitse koulunkäynninohjaajien tai mielenterveysalan ammattilaisten mukaan ottamista, sillä he voivat tarjota lisätukea ja resursseja kouluympäristössä.

Ammattilaisen Apuun turvautuminen varmistaa, että lapsi saa kattavan arvioinnin, hoitoa ja tukea, joka on räätälöity hänen tarpeisiinsa. Tämä auttaa häntä selviytymään haasteistaan ja työskentelemään kohti paranemista ja toipumista.

4. Turvallisen ympäristön luominen

Turvallisen ympäristön luominen on olennaista, kun lapsi ilmaisee haluavansa kuolla, jotta minimoidaan itsensä vahingoittamisen riski ja varmistetaan hänen välitön turvallisuutensa. Seuraavassa on joitakin toimenpiteitä, joita kannattaa harkita:

● Poista pääsy mahdollisesti haitallisiin esineisiin, kuten lääkkeisiin, teräviin esineisiin tai tuli aseisiin.

● Varmista, että lasta ei jätetä yksin ja että häntä valvotaan tiiviisti itseään vahingoittavan käyttäytymisen estämiseksi.

● Rohkaise lasta ilmaisemaan tunteensa avoimesti ja tarjoa tuomitsematta tukea.

● Tarjoa vaihtoehtoisia selviytymisstrategioita, kuten piirtämistä, päiväkirjojen kirjoittamista tai fyysistä toimintaa, jotka auttavat lasta hallitsemaan tunteitaan.

● Luo selkeä yhteys lapsen huoltajiin, koulun henkilökuntaan ja mielenterveysalan ammattilaisiin tuki- ja puuttumistoimien koordinoimiseksi.

● Vakuuttaa lapselle, että hänen turvallisuutensa on ensisijaisen tärkeää ja että hän ei ole yksin kamppailujen kanssa.

Luomalla turvallisen ja kannustavan ympäristön voit auttaa suojelemaan lasta vahingoittumiselta ja helpottaa hänen matkaansa kohti paranemista ja toipumista.

5. Vietetään aikaa yhdessä

Laadukkaan ajan viettäminen yhdessä lapsen kanssa, joka ilmaisee haluavansa kuolla, on ratkaisevan tärkeää yhteyden vaalimiseksi, luottamuksen rakentamiseksi ja emotionaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Seuraavassa on joitakin ehdotuksia mieltä ylentävistä aktiviteeteista, joista voi nauttia yhdessä:

● Harrastakaa puistossa ulkoilua, kuten luontokävelyjä, pyöräilyä tai piknikkejä.

● Tutustukaa luoviin harrastuksiin, kuten taideprojektiin, askarteluun tai leipomiseen.

● Pelatkaa pelejä tai pulmia, jotka kannustavat ryhmätyöhön, ongelmanratkaisuun ja nauruun.

● Jakakaa mieluisia harrastuksia tai kiinnostuksen kohteita, kuten lukemista, musiikin kuuntelua tai elokuvien katsomista yhdessä.

● Varaa aikaa merkityksellisiin keskusteluihin ja kuuntele aktiivisesti lapsen ajatuksia, tunteita ja huolia.

Yhteisen ajan ja myönteisten kokemusten luominen auttaa vahvistamaan lapsen ja hoitajien välistä sidettä ja tarjoaa mahdollisuuksia iloon, lohdutukseen ja tukeen vaikeina aikoina. Kun asetat tärkeysjärjestykseen laadukkaan yhteisen ajan, voit vaalia lapsen emotionaalista hyvinvointia ja sietokykyä, mikä edistää yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta heidän suhteissaan.

6. Lapsen jatkuva tukeminen

Lapsen jatkuva tukeminen on ratkaisevan tärkeää erityisesti kriisiaikoina, jotta voidaan varmistaa hänen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa. Näin voit tarjota jatkuvaa tukea:

● Älä koskaan jätä lasta yksin, lähinnä silloin, kun hän ilmaisee ajatuksia itsensä vahingoittamisesta tai itsemurhasta, ja varmista, että häntä valvotaan koko ajan.

● Rakenna tukiverkosto lapsen ympärille ottamalla mukaan perheenjäseniä, luotettavia ystäviä, opettajia, neuvonantajia ja mielenterveysalan ammattilaisia, jotka voivat tarjota ohjausta, rohkaisua ja resursseja.

● Keskustele avoimesti lapsen kanssa hänen tunteistaan ja kokemuksistaan ja vakuuta hänelle, ettei hän ole yksin kamppailujen kanssa.

● Rohkaise lasta hakemaan apua ja anna hänelle mahdollisuus käyttää kriisipalveluja, auttavia puhelimia tai tukiryhmiä.

● Pysy ajan tasalla lapsen mielenterveys tarpeista ja hoitosuunnitelmasta ja tee yhteistyötä huoltajien ja ammattilaisten kanssa johdonmukaisen ja käytännön tuen tarjoamiseksi.

Ympyröimällä lasta vahvalla tukiverkostot ja tarjoamalla jatkuvaa tukea ja kannustusta voit auttaa häntä selviytymään haasteistaan ja työskentelemään kohti paranemista ja toipumista.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että kun lapsi ilmaisee haluavansa kuolla, on ehdottoman tärkeää reagoida empaattisesti, kiireellisesti ja ennakoivasti hänen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa varmistamiseksi. Kriittisiä neuvoja ovat lapsen tunteiden vakavasti ottaminen, lapsen rauhoittaminen ja ammattiapuun hakeutuminen. Turvallisen ja kannustavan ympäristön luominen, laadukkaan ajan viettäminen yhdessä ja vankan tukiverkoston rakentaminen ovat tehokkaan toimintasuunnitelman olennaisia osia. On ratkaisevan tärkeää tukea lasta jatkuvasti, ei koskaan jättää häntä yksin kriisien aikana ja kannustaa aktiiviseen ja empaattiseen toimintaan, joka edistää yhteyttä ja sietokykyä. Asettamalla lapsen emotionaaliset tarpeet etusijalle ja tarjoamalla vankkumatonta tukea voimme auttaa heitä selviytymään kamppailuista ja tarjota perustan paranemiselle ja kasvulle.

You may also like