Kotisivu Vinkkejä Mitä tehdä, milloin kipsi on liian löysä?

Mitä tehdä, milloin kipsi on liian löysä?

by helsinkipost.com
0 kommentti
milloin kipsi on liian löysä

Kipsit ovat keskeisessä roolissa lääketieteellisessä hoidossa, tarjoten tukea ja vakautta paraneville luille ja vammoille. Kuitenkin, milloin kipsi on liian löysä, se voi haitata hoitoprosessia ja häiritä asianmukaista paranemista. Tässä oppaassa tutkimme löysien kipsien vaikutuksia potilaisiin ja käsittelemme tehokkaita ratkaisuja tähän ongelmaan.

Kipsauksen perusteet

Vamman kipsaaminen sisältää kipsien käyttämisen tukemaan ja suojaamaan murtuneita tai vahingoittuneita raajoja. Sen tarkoituksena on immobilisoida vaurioitunut alue edistäen asianmukaista paranemista ja estäen lisävahinkoja. Kipsin oikea soveltaminen on ratkaisevan tärkeää varmistettaessa, että vahingoittunut raaja tuetaan ja vakautetaan asianmukaisesti. Asianmukainen kipsin kiinnitys auttaa ylläpitämään luun asennon, vähentää kipua ja edistää paranemisprosessia. Lisäksi se vähentää komplikaatioiden, kuten painehaavojen tai lihasatrofian, riskiä. Hyvin sovellettu kipsi tarjoaa olennaista tukea ja suojaa, auttaen loukkaantuneen henkilön kuntoutumisessa ja toipumisessa.

Merkkejä liian löysästä kipsistä

Milloin kipsi on liian löysä, se voi johtaa erilaisiin ongelmiin ja komplikaatioihin paranemisprosessissa. Liian löysän kipsin merkkejä ovat:

 • Liikkuminen tai siirtyminen: Jos kipsi liikkuu tai siirtyy helposti vahingoittuneella alueella, se voi osoittaa, että se on liian löysä.
 • Näkyvät raot tai tilat: Etsi rakoja tai tiloja ihon ja kipsin välillä, mikä viittaa siihen, että kipsi ei istu tiiviisti.
 • Lisääntynyt kipu tai epämukavuus: Jos loukkaantunut henkilö kokee lisääntynyttä kipua tai epämukavuutta, erityisesti liikuttaessa, se voi johtua siitä, että kipsi on liian löysä ja sallii tarpeettoman liikkeen.
 • Ihon ärsytys: Löysä kipsi voi aiheuttaa hankausta tai hankaumia ihoa vasten, mikä johtaa ärsytykseen, punoitukseen tai jopa haavoihin.
 • Huomattavat muutokset turvotuksessa: Jos turvotuksessa on huomattavia muutoksia tai vahingoittunut alue tuntuu turvonneelta kipsistä huolimatta, se voi olla merkki siitä, että kipsi ei tarjoa asianmukaista puristusta löysyyden vuoksi.

Liian löysän kipsin seuraukset

Asianmukaisen istuvuuden ja vakauden varmistaminen kipsissä on olennaista tehokkaan vammanhallinnan ja optimaalisen toipumisen kannalta. Kun kipsi tulee liian löysäksi, se voi johtaa useisiin seurauksiin, jotka vaarantavat paranemisprosessin ja aiheuttavat riskejä loukkaantuneelle henkilölle.

 • Heikentynyt immobilisaatio: Löysä kipsi ei kykene riittävästi immobilisoimaan ja vakauttamaan vahingoittunutta aluetta, mikä voi haitata paranemisprosessia ja viivästyttää toipumista.
 • Lisääntynyt uudelleenvammojen riski: Ilman asianmukaista tukea ja vakautta loukkaantunut raaja on alttiimpi lisävahingoille tai -vaurioille, erityisesti liikkeen tai toiminnan aikana.
 • Heikentynyt paraneminen: Riittämätön immobilisaatio voi johtaa luun tai kudosten väärään asentoon, mikä aiheuttaa viivästynyttä tai heikentynyttä paranemista ja mahdollisia komplikaatioita, kuten väärään liittymiseen tai paranemattomuuteen.
 • Epämukavuus ja kipu: Löysä kipsi voi aiheuttaa epämukavuutta, kipua tai ärsytystä ihon hankausta vasten, mikä johtaa ihon hajoamiseen, hankaumiin tai painehaavoihin.
 • Komplikaatioiden kehittyminen: Riittämätön immobilisaatio voi edistää komplikaatioiden, kuten niveljäykkyyden, lihasheikkouden tai hermovaurioiden, kehittymistä, mikä voi vaikuttaa pitkän aikavälin toiminnallisiin tuloksiin.
 • Uudelleensoveltamisen tarve: Jos kipsi tulee liian löysäksi, se saattaa vaatia uudelleensoveltamista tai säätämistä terveydenhuollon ammattilaisen toimesta varmistaakseen asianmukaisen istuvuuden ja tuen, mikä johtaa hankaluuksiin ja mahdollisiin viivästyksiin hoidossa.

Liian löysän kipsin syitä

Kipsin asianmukaisen istuvuuden ylläpitäminen on olennaista tehokkaan vammanhallinnan ja tuen kannalta paranemisprosessin aikana. Kuitenkin useat tekijät voivat vaikuttaa liian löysän kipsin kehittymiseen, heikentäen sen tehokkuutta ja mahdollisesti haitaten toipumista.

 • Turvotuksen väheneminen: Aluksi vahingoittuneen alueen ympärillä oleva turvotus voi vähentyä, mikä aiheuttaa kipsin löystymisen, koska se ei enää istu kunnolla vähentyneen turvotuksen vasten.
 • Kipsin asettuminen: Kipsin virheellinen soveltaminen tai asettaminen valettaessa voi johtaa riittämättömään istuvuuteen, mikä aiheuttaa löystymistä kipsin kuivuessa ja kovettuessa.
 • Kulum ja repeämä: Ajan myötä kipsi voi kulua päivittäisistä toiminnoista tai liikkeistä, mikä aiheuttaa sen alkuperäisen tiukkuuden menettämisen ja löystymisen.
 • Virheellinen soveltaminen: Terveydenhuollon tarjoajien virheet kipsin soveltamisessa tai säätämisessä voivat johtaa väärään istuvuuteen ja löystymiseen.

Korjausmenettely, milloin kipsi on liian löysä

Tietyt menettelyt voivat auttaa käsittelemään liian löysää kipsiä ja varmistamaan asianmukaisen immobilisaation ja tuen vahingoittuneelle raajalle tai kehon osalle. Tässä on joitakin vaiheita liian löysän kipsin korjaamiseksi:

 1. Arviointi: Aloita arvioimalla löystymisen laajuus ja kaikki siihen liittyvät komplikaatiot, kuten ihon ärsytys tai potilaan kokema epämukavuus.
 2. Uudelleenasento: Aseta vahingoittunut raaja tai kehon osa varovasti uudelleen varmistaen asianmukainen linjaus ja tuki. Varovainen käsittely on tarpeen, jos murtuneet luut ovat siirtyneet löysän kipsin vuoksi.
 3. Pehmuste: Lisää lisäpehmustetta tai puuvilla- tai sidekerroksia vahingoittuneen alueen ympärille täyttämään mahdolliset raot tai tilat ihon ja kipsin välillä. Tämä auttaa tarjoamaan parempaa pehmustusta ja tukea estäen samalla edelleen liikkumista tai siirtymistä kipsissä.
 4. Kipsin uudelleensoveltaminen: Jos olemassa oleva kipsi on vakavasti vaurioitunut tai vahingoittunut, voi olla tarpeen poistaa se ja soveltaa uusi kipsi. Tämän prosessin tulisi hoitaa terveydenhuollon ammattilainen varmistaakseen uuden kipsin asianmukaisen soveltamisen ja linjauksen.
 5. Seuranta: Seuraa säännöllisesti potilaan tilaa ja kipsin eheyttä varmistaaksesi, että se pysyy turvallisena ja tukevana. Terveydenhuollon tarjoajan tulee käsitellä nopeasti kaikki epämukavuuden, ihon ärsytyksen tai edelleen löystymisen merkit.

Ennaltaehkäisy

Kipsin liian löystymisen estäminen on olennaista tehokkaan immobilisaation ja tuen varmistamiseksi paranemisprosessin aikana. Tässä on joitakin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä:

 1. Asianmukainen soveltaminen: Varmista, että koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset soveltavat kipsit oikein. Tämä sisältää sopivan määrän pehmusteen käyttämisen ja varmistamisen, että linjaus ja istuvuus ovat oikeat estääkseen löystymisen.
 2. Säännöllinen seuranta: Terveydenhuollon tarjoajien tulee säännöllisesti seurata kipsin tilaa seurantakäynneillä. Tämä mahdollistaa löystymisen tai vaurioiden varhaisen havaitsemisen, mikä mahdollistaa nopean toimenpiteen ongelmien korjaamiseksi ennen niiden pahenemista.
 3. Potilaskoulutus: Kouluta potilaita ja heidän hoitajiaan kipsin asianmukaisesta hoidosta ja löystymisen merkkeistä, joita tulee tarkkailla. Kannusta heitä ilmoittamaan välittömästi terveydenhuollon tarjoajille kaikista epämukavuudesta tai kipsin istuvuuden muutoksista.
 4. Kosteuden välttäminen: Neuvo potilaita pitämään kipsit kuivina ja välttämään niiden altistamista kosteudelle, mikä voi heikentää kipsiä ja johtaa löystymiseen. Ohjeista, kuinka suojata kipsi toiminnassa, kuten kylvyssä tai uimassa.
 5. Liiallisen painon välttäminen: Neuvo potilaita välttämään liiallista painon tai paineen asettamista kipsiin, sillä se voi edistää löystymistä tai vaurioita. Kannusta käyttämään apuvälineitä, kuten kyynärsauvoja tai kävelytelineitä, tarvittaessa siirtämään painoa pois vahingoittuneelta raajalta.
 6. Säännölliset seurantakäynnit: Aikatauluta säännöllisiä seurantakäyntejä arvioimaan kipsin tilaa ja tekemään tarvittavia säätöjä. Tämä mahdollistaa terveydenhuollon tarjoajien puuttua nopeasti ongelmiin ja varmistaa, että kipsi jatkaa asianmukaista tukea.

Näiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisen avulla terveydenhuollon tarjoajat voivat auttaa minimoimaan kipsin liiallisen löystymisen riskin ja varmistamaan optimaalisen paranemisen ja toipumisen potilaille, jotka tarvitsevat immobilisaatiota.

You may also like